Yogalärarutbildning

Yogalärarutbildning hos Ananda Mandala“Först lär du yoga, sen undervisar du yoga, så lever du yoga” (Swami Satyananda)

Målet med denna yogalärarutbildning är en personlig utveckling genom en fördjupad och omfattande vägledning i yoga och meditation. Du kommer att utveckla ett öppet sinne, en robust personlighet samt en solid pedagogisk kunskap som tillsammans kommer att bilda en säker grund för att undervisa yoga och meditation.

En välfungerande kropp som du gillar att vara i, är en av de första effekterna av yoga och meditation. Du lär också känna alla sidor av dig själv och kan mer och mer acceptera dig själv så som du är. Det gör dig både trygg och modig allt eftersom du inser dina egna förmågor och vågar ge dem möjlighet att utvecklas. Du upptäcker att du kan ställa dina mål högt och leva i enlighet med dem. Uppmärksamt och tillgivet kan du uppleva livet, vilande i dig själv.

Det fleråriga utbildningsförloppet säkrar dig att yogan smälter in i din vardag. Den dagliga yogapraxis främjar beslutet om att leva livet med klarhet och energi, och samvaron i din yogalärargrupp ger ytterligare motivation. Allt detta är nödvändigt för att du som yoga och meditationslärare kan inspirera andra människor på lång sikt.

Redan ett år inne i utbildningen börjar du undervisa. Det är en trygghet att starta egna kurser medan du fortfarande är i nära kontakt med oss och din yogalärargrupp.

Yogalärarutbildningen varar från tre till fyra år och består av:

 • minst en Yoga & Meditation retreat
 • fem yogalärarkurser, YL I – V
 • en Prana Vidya retreat och en Kriya Yoga retreat
 • en Yoga & Meditation retreat där du är yogalärarassistent

Du kan också välja att bygga på din utbildning med ytterligare en yogalärarkurs YL VI. Likadant som du under hela utbildningen är välkommen till den årliga öppna yogalärarhelgen.

Vill du lära mer om yoga och kost har du även möjlighet att delta i en eller flera yogaretreater som kock.

Utbildningens olika ämnen är:

 • Anatomi och fysiologi
 • Pedagogik
 • Prana – upplevelsen av energi i form av chakras, nadis och koshas
 • Yoga terapi i förhållande till de vanligaste sjukdomarna
 • Psykologi – sambandet mellan kropp och själ, sedd från yoga och västerländsk psykologi
 • Yoga filosofi genom källskrifterna Hatha Yoga Pradipika och Yoga Sutras
 • Sanskrit – relevanta sanskritord inom yoga och filosofi
 • Yogans historia och olika grenar

– samt naturligtvis asanas, pranayama, mudra och bandha, hatha yoga kriyas, yoga nidra och meditation.

Kravet på att delta i yogalärarutbildningen är först och främst din önskan att leva ett liv med yoga. Innan du börjar utbildningen rekommenderar vi att du har deltagit i minst en Yoga & Meditation Retreat.

Vår yoga utbildning följer de riktlinjer som gäller inom Bihar School of Yoga i Indien och Satyananda Yoga Academy i Europa.

 

Kurser och retreater i Yoga & Meditation

Kurser och retreater i Yoga & Meditation på Ananda Mandala Ananda Mandala, ovanligt vackert belägen vid sjö och skog, är en naturens pärla. Denna unika natur tillsammans med yoga och […]

Ananda Mandala Kursgård

Ananda Mandala Kursgård Ananda betyder glädje eller lycksalighet, som är människans ursprungliga och naturliga tillstånd. Mandala betecknar ett diagram eller en plats. Vår önskan är att du här på Ananda […]

Yogalärarutbildning

“Först lär du yoga, sen undervisar du yoga, så lever du yoga” (Swami Satyananda) Målet med denna yogalärarutbildning är en personlig utveckling genom en fördjupad och omfattande vägledning i yoga […]

Svenska English Deutsch Dansk