Swami Satyananda

swami-satyanandaSwami Satyananda var en stor visionär som förde yogan in i vår moderna värld. En praktisk yoga som kunde användas av alla, oavsett samhällsstatus eller religion.

Han var en nära lärjunge till Swami Sivananda, och under tolv år levde han med honom under uppbyggandet av Sivananda Ashram i Rishikesh. Därefter följde åtta år, där han vandrade runt Indien och lärde av andra traditioner, bland annat tantra. År 1963 bosatte han sig i Mungher och grundade där Bihar School of Yoga.

Tidigare hade han lovat Swami Sivananda att sprida yogan “från dörr till dörr och från kust till kust”. Han uppfyllde sitt löfte under de kommande tjugo åren när han reste till alla kontinenter och spred kunskapen om yoga och meditation.

Han lade ifrån sig ansvaret som guru 1988 och gick in i en fem år lång yogaceremoni för att nå ett högre kollektivt medvetande. En dag fick han fick höra “ta hand om dina grannar som jag har tagit hand om dig”, och han insåg att det är vår största uppgift i livet. Resten av sitt liv hängav han sig åt projekt i form av utbildning, rent vatten och hållbar livsstil till de stamfolk som levde omkring honom. Paramahansa Satyananda lämnade sin kropp december 2009.

Kurser och retreater i Yoga & Meditation

Ananda Mandala, ovanligt vackert belägen vid sjö och skog, är en naturens pärla. Denna unika natur tillsammans med yoga och meditation, gör det för många till en djupt berörande erfarenhet […]

Ananda Mandala Kursgård

Ananda Mandala Kursgård Ananda betyder glädje eller lycksalighet, som är människans ursprungliga och naturliga tillstånd. Mandala betecknar ett diagram eller en plats. Vår önskan är att du här på Ananda […]

Satyananda Yoga traditionen

Swami Satyananda har inspirerat till den form för yoga som idag kallas Satyananda Yoga. Kärnan här är den medvetna upplevelsen av hela människan, och resultatet är klarhet, energi och inre […]

Svenska English