Satyananda Yoga traditionen

yoga-traditionSwami Satyananda har inspirerat till den form för yoga som idag kallas Satyananda Yoga. Kärnan här är den medvetna upplevelsen av hela människan, och resultatet är klarhet, energi och inre lugn.

Satyananda Yoga erbjuder tekniker med inslag av Hatha Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Mantra och Bhakti Yoga. Tekniker som alla kan anpassas efter var och ens individuella behov.

Satyananda Yoga är sammanvävd av två urgamla traditioner, Tantra och Vedanta. Det är i Tantra som vi finner de tekniker som balanserar och väcker de olika chakran, psykiska energicentra, och på så sätt utvecklar människans latenta potential, kundalini. I Vedanta inspireras vi att försöka förverkliga det gudomliga och leva ett liv i harmoni med allt.

Praktiska tekniker i den klassiska yoga är asanas (yogaställningar), pranayama (yoga andning), mudras och bandhas (praniska hållningar och lås), hatha yoga kriyas (rensning av kroppen) samt olika former för meditation.

Utmärkande för Satyananda Yoga är de ursprungliga tantriska teknikerna som återupptäcktes av Swami Satyananda, såsom yoga nidra djupavspänning, prana vidya yoga healing och kriya yoga.

Kurser och retreater i Yoga & Meditation

Ananda Mandala, ovanligt vackert belägen vid sjö och skog, är en naturens pärla. Denna unika natur tillsammans med yoga och meditation, gör det för många till en djupt berörande erfarenhet […]

Ananda Mandala Kursgård

Ananda Mandala Kursgård Ananda betyder glädje eller lycksalighet, som är människans ursprungliga och naturliga tillstånd. Mandala betecknar ett diagram eller en plats. Vår önskan är att du här på Ananda […]

Satyananda Yoga traditionen

Swami Satyananda har inspirerat till den form för yoga som idag kallas Satyananda Yoga. Kärnan här är den medvetna upplevelsen av hela människan, och resultatet är klarhet, energi och inre […]

Svenska English