Karma Yoga

Karma YogaI Satyananda Yoga traditionen kombineras yoga och meditation helst med praktiskt arbete i vardagen, karma yoga. Den extra energi som frigörs genom yoga omsätts och skapar balans i vårt dagliga liv.

Vi människor är sociala varelser, och om vi inte delar vad vi har med andra, håller vi livsenergin tillbaka. Karma yoga lär oss att arbeta till gagn för oss själva och andra.

Karma yoga är att ta itu med de uppgifter som ligger framför oss med liv och lust.

På längre retreater har vi en period av 1 till 1 ½ timme per dag med karma yoga. Detta kan vara matlagning, att arbeta i trädgården, i skogen, att städa eller snickra.
Du kanske även kommer att upptäcka nöjet att göra något du inte provat förut…

Kurser och retreater i Yoga & Meditation

Ananda Mandala, ovanligt vackert belägen vid sjö och skog, är en naturens pärla. Denna unika natur tillsammans med yoga och meditation, gör det för många till en djupt berörande erfarenhet […]

Ananda Mandala Kursgård

Ananda Mandala Kursgård Ananda betyder glädje eller lycksalighet, som är människans ursprungliga och naturliga tillstånd. Mandala betecknar ett diagram eller en plats. Vår önskan är att du här på Ananda […]

Satyananda Yoga traditionen

Swami Satyananda har inspirerat till den form för yoga som idag kallas Satyananda Yoga. Kärnan här är den medvetna upplevelsen av hela människan, och resultatet är klarhet, energi och inre […]

Svenska English