Andningstekniker

Andningstekniker i YogaDin andning är nära kopplad till nervsystemet, och återspeglar därmed de känslor och tillstånd som du upplever just nu.

Därför kan vi också påverka vårt eget tillstånd genom att bringa andningen i balans. Med hjälp av andningsövningar utvecklar vi vår förmåga att släppa mentala spänningar, så att vi kan slappna av helt. Det gör att vi får mer energi till förfogande, får överskott att göra det vi vill, och blir gladare.

“Prana” betyder livsenergi, “ayama” betyder att expandera. I pranayamas göras andningen ofta tillsammans med mudras och bandhas, olika praniska hållningar och lås. Enligt yoga sägs de olika aspekterna av vår personlighet att vara knutna till olika energifrekvenser eller chakras. Genom regelbunden användning av pranayama väcker och harmoniserar vi våra chakran.

Pranayamas är också grunden för Prana Vidya, Yoga healing.
Se Prana Vidya Retreat.

Kurser och retreater i Yoga & Meditation

Ananda Mandala, ovanligt vackert belägen vid sjö och skog, är en naturens pärla. Denna unika natur tillsammans med yoga och meditation, gör det för många till en djupt berörande erfarenhet […]

Ananda Mandala Kursgård

Ananda Mandala Kursgård Ananda betyder glädje eller lycksalighet, som är människans ursprungliga och naturliga tillstånd. Mandala betecknar ett diagram eller en plats. Vår önskan är att du här på Ananda […]

Satyananda Yoga traditionen

Swami Satyananda har inspirerat till den form för yoga som idag kallas Satyananda Yoga. Kärnan här är den medvetna upplevelsen av hela människan, och resultatet är klarhet, energi och inre […]

Svenska English